นามบัตร Offset 4 สี, ซิวสกรีน 1-4

นามบัตรพิมพ์ลง PVC กันน้ำ ฉีกไม่ขาด จากปกติ ใบละ 3.50.- เหลือเพียงใบละ 2.0- เท่านั้น  รับทำนามบัตร,ใบปลิว,บิล,ซองเอกสาร,ใบสำคัญรับเงิน,กระดาษต่อเนื่อง,โบวชัวร์,แผ่นพับ,จดหมายข่าว,เมนูอาหาร ฯลฯ